Fotografie voor Schijf van 5

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. De slogan van de Belastingdienst is niet meer. Die vond ik eigenlijk passend, maar ook weer niet. Immers, wanneer iets leuker wordt, wordt het over het algemeen makkelijker, in ieder geval om te accepteren wat je moet doen en waarom.
Maar maakten ze het eigenlijk makkelijker? Met de voor ingevulde aangifte inkomstenbelasting zeker. Dat is echter gewoon een technologische ontwikkeling die normaal is te noemen.

Harder

De beroepsverenigingen NOB en RB (beide beroepsverenigingen van belastingadviseurs) hebben onlangs een onderzoek gehouden onder hun leden naar de verstandhouding van hen met de Belastingdienst en die is zowel niet leuk als niet makkelijk: men vindt dat de medewerkers van de Belastingdienst zich harder opstellen in het contact met de belastingadviseurs. Ik ben accountant, lid van een andere beroepsorganisatie, en ook actief als belastingadviseur en onderschrijf de conclusie geheel.

Ambtenaar

Het is tegenwoordig al veel moeilijker überhaupt in gesprek te komen met de behandelend ambtenaar. Ooit waren er vaste contactpersonen, maar dat is al jaren een gemis. En als je er al achter bent wie de behandelend ambtenaar is, dan wordt “de post” overgenomen door een collega, en begint het gedoe weer van voren af aan. De wijze waarop je kunt communiceren verschilt nogal sterk. De ene ambtenaar wenst geen enkele e-mail te ontvangen of te versturen, zijn collega daarentegen staat er voor open. Dat laatste is erg plezierig, want dat bevordert de snelheid van afhandeling zou je denken.
Wanneer er niet per e-mail gecommuniceerd wordt gebeurt dat per brief, meestal te richten aan Postbus 100 in Heerlen. Heel omslachtig in dit digitale tijdperk. Ik leg het uit. Ik maak namens mijn klant een brief, uiteraard elektronisch, maar moet die dus printen, fysiek ondertekenen, in een enveloppe doen, frankeren, naar de brievenbus brengen( en dat zijn er veel minder dan voorheen) en dan is deze onderweg. Wanneer de belastingdienst de brief ontvangt wordt deze in gescand en is toegankelijk voor de behandelend ambtenaar. Waarom geen elektronische brievenbus waar eenieder volgens een standaard protocol zijn of haar brieven naar toe kan mailen? Dat komt de snelheid en vermindering van inzet van mensen( en dus de kans op fouten) ten goede. De normaalste zaak van de wereld zou je zeggen in deze tijd.

Dikke stress

Wat echter nog veel verontrustender is is de toenemende formele opstelling van de ambtenaren van de belastingdienst. Durven ze geen gesprekken aan? Vinden ze dat belastingontwijking feitelijk het hoofddoel van een belastingadviseur is en nemen ze daarom een vooringenomen standpunt in? Wordt de wet toegepast of de gewenste wet? Zijn er te weinig ambtenaren? Is het niveau wel voldoende? De opstelling van de Belastingdienst leidt tot extra kosten voor de klant, dikke stress en: dat had vermeden kunnen worden wanneer de ambtenaren in kwestie open hadden gestaan voor een goed gesprek.

Leuker

Jammer dat er te weinig gesprekken plaatshebben met belastingadviseurs De oplossing wordt vaak veel sneller bereikt in een gesprek en maakt het werk makkelijker, maar vooral leuker, naar mijn mening voor beide partijen.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.