CEO Dick Benschop van Royal Schiphol Group reageert op de ontwerp-luchtvaartnota voor 2020-2050: ‘De luchtvaart bevindt zich in een ongekende situatie. Het herstel zal jaren in beslag nemen en dient veilig te gebeuren. Hoe wij deze periode gebruiken is van het grootste belang, zowel voor de economie als voor het milieu en de leefomgeving’

De nieuwe koers binnen de ontwerp-luchtvaartnota is gericht op een veilige luchtvaart met een sterk netwerk van internationale verbindingen, minder overlast voor mensen en minder impact op het milieu (lees hier het bericht). ‘Schiphol bepleit een gecontroleerd herstel met jaarlijkse stappen in het aantal vliegbewegingen. Tegelijk is een nieuw lange termijn-perspectief nodig. Daarom is het van groot belang dat de luchtvaartnota wordt vastgesteld. De koers is helder: op weg naar een duurzame luchtvaart in een betere balans tussen de kwaliteit van het netwerk, dat van zo groot belang is voor de Nederlandse economie, en de kwaliteit van de leefomgeving’, aldus Benschop.

In het kader van haar strategie heeft Schiphol al een groot aantal acties ingezet die bijdragen aan de kwaliteit van leefomgeving, netwerk en dienstverlening. Het gaat onder meer om investeringen en innovaties om emissievrije luchtvaart te realiseren, duurzaam taxiën, synthetische brandstof, actieplannen ter vermindering van ultrafijnstof en stikstof en samenwerking met LVNL om hinder in de omgeving van Schiphol te verminderen.

Gecontroleerd herstel
Benschop: ‘De strategie van gecontroleerd herstel, waarbij het aantal vliegbewegingen voorspelbaar en in jaarlijkse stappen plaatsvindt, geeft netwerkkwaliteit en duurzaamheid een belangrijke plek bij de herverdeling van vrijgekomen start- en landingsrechten. Dat biedt zekerheid voor omwonenden en de Nederlandse luchtvaart, en geeft direct invulling aan de uitgangspunten van de ontwerp-luchtvaartnota.’

Foto: Archieffoto TravMagazine 

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.