Als gevolg van de onzekerheid over de ontwikkeling van de COVID-19-pandemie trekt Royal Schiphol Group zijn vooruitzichten en financiële doelstellingen voor 2020 in. De pandemie zal voor een nog onbekende periode een ongunstig effect hebben op de passagiersvraag naar vliegreizen via de luchthavens van Schiphol Group.

Aangezien er geen precedent is voor een uitbraak van deze schaal en het onduidelijk is hoe het COVID-19 virus zich verder ontwikkelt, is de omvang van de impact op Royal Schiphol Group’s bedrijfsvoering, operationeel resultaat, vooruitzichten en financiële positie onvoorspelbaar.

Schiphol Group zal het verwachte nettoresultaat en de verwachte passagiersgroei, gepubliceerd op 14 februari 2020, niet kunnen halen. Voor de COVID-19 uitbraak verwachtte Schiphol Group een beperkte groei van het aantal passagiers en, behoudens onvoorziene omstandigheden, een stabiel genormaliseerd nettoresultaat vergelijkbaar met 2019.

Niet voor juni
Een potentieel scenario gaat uit van een brede impact door COVID-19 waarbij een geleidelijk herstel van het verkeer niet voor juni begint, in combinatie met een economische recessie. In dit scenario zou het passagiersaantal op Amsterdam Airport Schiphol voor het hele jaar 2020 26% lager uitkomen dan in 2019. Daarbij zou het verlies in omzet in 2020 ongeveer 0,4 miljard euro bedragen, uitgaande van een lagere omzet uit luchthavengelden, concessies en parkeergelden, en in mindere mate een daling in huur- en andere inkomsten. Eventuele mogelijke waardeveranderingen van commercieel vastgoed zijn niet in dit getal meegenomen. De COVID-19 uitbraak heeft verder een significant negatieve invloed op het resultaat uit geassocieerde deelnemingen.

Verminderde activiteiten
Om de impact van de verkeersdaling en het bijbehorende verlies in omzet te beperken, streeft Royal Schiphol Group naar financiële en operationele optimalisatie. Schiphol heeft zijn activiteiten verminderd en richt zich op die kernactiviteiten die passen bij de ongekende situatie van de komende tijd. In de praktijk betekent dit dat de luchthaven Schiphol open blijft met een sterk verminderde capaciteit voor passagiersvluchten die nog aankomen en vertrekken, en voor repatriëring van Nederlandse inwoners, vrachtvervoer, hulpdiensten en ander vliegverkeer. Ook de regionale luchthavens van Rotterdam en Eindhoven hebben operationele en financiële maatregelen getroffen.

LEAVE A REPLY

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.